Nove dimenzije varnosti

Letno poročilo 2016

Predsednik uprave Gabrijel Škof o poslovnem letu 2016

Naredili smo velike korake za zagotavljanje dolgoročne stabilnosti in prihodnji razvoj

Ohranjate presežno kapitalsko ustreznost, izdali ste podrejene obveznice in z delom zbranih sredstev kupili tudi družbo KD Skladi. Kako ocenjujete celotno poslovanje zavarovalnice?

»Lahko rečem, da smo poslovali varno, kakovostno in dobičkonosno. Uspelo nam je ohraniti visoko finančno stabilnost poslovanja, kar se izraža tudi v bonitetni oceni finančne moči zavarovalnice »BBB-«, ki jo je znova potrdila mednarodna bonitetna agencija Fitch Ratings. Obračunali smo za 303,5 milijona evrov kosmate zavarovalne premije, skupaj s prilivi v pokojninske sklade, in se s 15,1-odstotnim tržnim deležem uvrščamo na tretje mesto na slovenskem zavarovalnem trgu. Poslovanje smo končali s čistim poslovnim izidom v višini 11,9 milijona evrov, dosegli pa smo 12,1-odstotno dobičkonosnost kapitala.«

Gabrijel Škof

Kateri so ključni projekti, ki so zaznamovali poslovno leto 2016?

»Zaradi demografskih sprememb smo bili lani osredotočeni predvsem v razvoj osebnih zavarovanj. Na področju zdravstvenih zavarovanj smo ponudili novo storitev – vzpostavili smo Center Zdravje AS, ki povezuje in nadgrajuje obstoječa zdravstvena zavarovanja z asistenčnimi storitvami. Druga prelomnica je bila vzpostavitev prve lastne ambulante v Ljubljani Zdravje AS, kar je pomembna razlikovalna prednost naše ponudbe in začetek oblikovanja lastne mreže ambulant v Sloveniji za zagotavljanje visokokakovostnih zdravstvenih storitev. Ponudbo osebnih zavarovanj smo zaokrožili z novim Pokojninskim varčevanjem AS, ki omogoča davčno ugodno in optimalno varčevanje.«

Med glavne usmeritve štejete tudi asistenčno pomoč za svoje stranke.

»Tako je, še bolj smo se osredotočali na dostopnost svojih storitev in zadovoljstvo strank. Uspešno smo aktivirali sodoben, varen in hiter portal MOJ AS, s katerim lahko stranke kjer koli in kadar koli same pregledujejo svoje zavarovalne police, preverjajo plačila, spreminjajo način plačevanja, prijavijo škodo in spremljajo potek njenega reševanja. Nadgradili smo tudi asistenčno pomoč za avtomobilske zavarovance in v sodelovanju s partnerskimi serviserji razvili še prijaznejšo obliko pomoči na cesti.«

Uprava

Polni krog varnosti

Vse na enem mestu
Naš krog združuje sodobna zavarovanja in storitve ter nasvet, ki ga najbolj potrebujete. Na enem mestu vam nudimo celovito zavarovalno zaščito in uresničevanje varčevalnih ciljev. Poslušamo vas, ker smo tu za vas.

Poslovanje

Pomembnejši finančni in drugi podatki matične družbe v letu 2016
2016 2015
Obračunana kosmata zavarovalna premija (v mio. EUR) 303,5 296,6
Obračunani kosmati zneski škod (v mio. EUR) 218,7 213,4
Tržni delež 15,1 % 15,0 %
Poslovni izid pred obdavčitvijo (v mio. EUR) 11,0 16,8
Čisti poslovni izid (v mio. EUR) 11,9 14,3
Finančne naložbe in denarna sredstva (v mio. EUR na dan 31. 12.) 644,8 573,7
Kosmate obveznosti iz zavarovalnih pogodb (v mio. EUR na dan 31. 12.) 554,5 527,8
Število zaposlenih (na dan 31. 12.) 1.140 1.092
Skupna donosnost naložb 6,0 % 2,5 %
Donosnost kapitala (ROE) 12,1 % 13,7 %
Kombinirani količnik (DZ) 94,4 % 93,3 %
Kombinirani količnik (ZZ) 102,2 % 101,9 %
Knjigovodska vrednost kapitala (v mio. EUR na dan 31. 12.) 95,9 100,9
Knjigovodska vrednost delnice v EUR (na dan 31. 12.) 9,31 9,79
Bonitetna ocena BBB- stabilna
(Fitch Ratings)
BBB- stabilna
(Fitch Ratings)

Struktura kosmate obračunane premije s prilivi v pokojninske sklade za obdobje od 2014 do 2016 (v mio EUR)

Struktura premije matične družbe po zavarovalnih skupinah

Finančni podatki 2016

Družba Adriatic Slovenica je uspešno poslovala v letu 2016 in ga zaključila s pozitivnim rezultatom. Z ugotovljenim čistim poslovnim izidom 11,9 milijona evrov je čista dobičkonosnost kapitala v letu 2016 tako znašala 12,1 odstotka.

Podrobnejši računovodski izkazi družbe kažejo, da čisti poslovni izid v višini 11,9 milijona evrov tvori pozitivno poslovanje življenjskih zavarovanj (2,8 milijona evrov) in premoženjskih zavarovanj (10,3 milijona evrov), medtem ko se na področju zdravstvenih zavarovanj ugotavlja izguba v obsegu 1,2 milijona evrov. Na znižanje čistega poslovnega izida 2016, glede na predhodna obdobja, vpliva nižji izid iz naložbenja (brez učinkov zavarovanj z naložbenim tveganjem), negativni zavarovalno-tehnični rezultat področja zdravstvenih zavarovanj, ki se je nadaljeval tudi v letu 2016 in manjše poslabšanje zavarovalno tehničnega rezultata premoženjskih zavarovanj.

Prikaz poslovnega izida

Bilančna vsota zavarovalnice je 31. 12. 2016 znašala 733 milijonov evrov in se je v primerjavi s predhodnim letom oplemenitila za 10,2 odstotka. Povečanje izvira iz naslova rasti vrednosti sredstev zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje in pripoznanje premij pokojninskih zavarovanj v letu 2016 kot sredstva iz finančnih pogodb.

Večino sredstev (63,2 %) ob zaključku leta 2016 predstavlja premoženje življenjskih zavarovanj, 35,8 % sredstev je uporabljenih pri poslovanju premoženjskih zavarovanj, preostanek je namenjenih zdravstvenim zavarovanjem.

Prikaz bilance stanja

Stranka v središču

Krog
varnosti

AS skrbi za varnost strank kot celoto in zato omogoča celovit nabor zavarovanj in dodatnih storitev za svoje zavarovance. Ponudbo zavarovanj dopolnjujemo z inovativnimi zavarovalno-finančnimi produkti, sodobnimi storitvami in svetovanjem, ki stranki omogoča zavarovanje po meri, hkrati pa kakovostno in sodobno zavarovalno zaščito, svetovanje in hitro pomoč, vselej, ko jo potrebujejo, še zlasti pa ob reševanju škode.

Rezultati internih raziskav potrjujejo visoko zadovoljstvo naših zavarovancev, tako na področju sklepanja zavarovanj kot na področju reševanja zavarovalnih primerov:

91 % zadovoljnih zavarovancev

91 % zavarovancev je zadovoljnih z zavarovalnico.

92 % zavarovancem smo izpolnili pričakovanja

92 % zavarovancem smo izpolnili pričakovanja na področju sklepanja zavarovanj.

Moj As

Razširili smo ponudbo sodobnih, pametnih storitev pri poslovanju z našimi strankami, saj analiziramo njihove izkušnje in uvajamo izboljšave. Ponudili smo jim portal MOJ AS, kjer lahko stranke na računalniku, tablici ali na mobilnem telefonu same pregledujejo svoje zavarovalne police, preverjajo plačila, spreminjajo način plačevanja, prijavijo škodo in spremljajo potek njenega reševanja. S portalom MOJ AS svojim zavarovancem nudimo rešitev, ki ponuja vse pomembne informacije na enem mestu. Na portalu se je do konca leta registriralo že 10 tisoč uporabnikov, dnevno pa si podatke v povprečju ogleda več kot 150 uporabnikov. Del portala je tudi nov pokojninski portal, ki stranki omogoča dnevni vpogled v stanje na pokojninskem računu, izračun pokojnine in predloge za izboljšanje varčevanja za pokojnino.


89 % zavarovancev meni, da so zavarovanja AS kakovostna

89 % zavarovancev meni, da so zavarovanja AS kakovostna, sodobna in prilagojena njihovim potrebam.

Center zdravje As

V Centru Zdravje AS, na telefonski številki 080 81 10, nudimo strankam predvsem hitro in kakovostno pomoč pri koriščenju storitev dodatnega zavarovanja Specialisti in zdravila. Za stranke je pomembna tudi brezplačna pomoč, saj jim tudi v primeru zavrnjenih avtorizacij ponudimo t.i. navigacijo, s katero jim poiščemo informacijo o najkrajši čakalni dobi v javnem zdravstvenem sistemu. Pomagali smo kar 4.568 klicateljem, ki so nas vprašali za nasvet in pomoč pri storitvah dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja.

Lastna ambulanta Centra Zdravje AS je pričela delovati leta 2016 in je povsem nova storitev za stranke. Deluje v okviru hčerinskega podjetja Zdravje AS, prav tako ustanovljenega 2016, katerega vizija je ponuditi zavarovancem vrhunske zdravstvene storitve takrat, ko jih potrebujejo.


99 odstotkov zavarovancev je zadovoljnih s Centrom Zdravje AS

Kar 99 odstotkov zavarovancev je zadovoljnih s Centrom Zdravje AS (zaradi razumljivih nasvetov, prijaznosti svetovalcev, odzivnosti, upoštevanja želja, hitrosti soglasij za avtorizacije in pomoči pri izbiri specialista).

Oskrba strank

Stranke dostopajo do storitev AS-a vsakodnevno preko telefona, elektronske pošte, Moj AS portala in osebno. V Centru za oskrbo strank jim posredujemo celovite, hitre in kakovostne odzive, saj želimo, da je stranka zadovoljna in obravnavana celostno. Vsebina vprašanj preko vseh komunikacijskih kanalov je raznolika in kompleksna, saj zavarovanci želijo iz leta v leto bolj transparenten pregled nad svojimi zavarovanji in pravicami, ki izhajajo iz njih.


97 % zavarovancev meni, da so zaposleni strokovni in prijazni.

97 % zavarovancev meni, da so zaposleni strokovni in prijazni.

AS fundacija in AS galerija

Podpiramo najboljše in približujemo umetnost
V več kot dvajsetih letih smo pomagali številnim mladim, ki izstopajo. 7 nadarjenih posameznikov prav zdaj uresničuje svoje cilje tudi z našo pomočjo. Na stežaj smo odprli tudi vrata svoje AS Galerije, do sedaj smo z 10 razstavami razveselili ljubitelje fotografije, slikarstva in sodobnih umetnosti.

Trajnostni razvoj

Tradicionalno povezani s športom

Posebno pozornost namenjamo razvoju zavarovanj za športnike vseh kategorij. Za vrhunske športnike smo skrbeli tudi kot uradna zavarovalnica olimpijskih reprezentanc (Teama Slovenia, vse od leta 1993).

Z Nogometno zvezo Slovenije zavarovalnica sodeluje že 16. leto in septembra 2016 smo podpisali pogodbo za nov ciklus do leta 2020, ko bomo spremljali izbrano vrsto do svetovnega in evropskega prvenstva. AS podpira tudi Rokometno zvezo in reprezentanco Slovenije, ki je januarja 2017 osvojila bronasto medaljo na svetovnem prvenstvu v Franciji, sodelovanje se bo nadaljevalo do leta 2018. Nadaljevali smo pokroviteljstvo najboljšega slovenskega jadralca vseh časov, Vasilija Žbogarja (že 17. leto) ter smučarja prostega sloga Filipa Flisarja.

AS Fundacija in AS Galerija

AS Fundacija že vse od leta 1995 (takrat še kot Ajda, kasneje pa kot KD Fundacija) nadaljuje dodeljevanje finančne pomoči nadarjenim študentom, predvsem na glasbenem področju za dodiplomski oziroma podiplomski študiji v tujini.

Družba je leta 2012 pridobila bogato zbirko umetniških del, ki jih od leta 2014 razstavljamo v AS Galeriji na sedežu KDG na Dunajski 63 v Ljubljani. V galeriji smo organizirali že 10 različnih razstav. Javnost in mediji pa galerijo vse bolj prepoznavajo kot novo, kakovostno kulturno prizorišče v Ljubljani.

Podpiramo kulturne, zdravstvene in humanitarne projekte

Na področju kulture in varstva naravne in kulturne dediščine smo pokrovitelj Avditorija Portorož in Gledališča Koper (od njegove ustanovitve leta 2002). Tesno sodelujemo z Arboretumom Volčji Potok in Kobilarno Lipica, kjer organiziramo posebne dogodke, ki prispevajo k varovanju kulturne in naravne dediščine, prepoznavnosti naravnih lepot in obiskovalcem nudijo dodatne vsebine.

Na področju zdravstvenega varstva smo kot glavni pokrovitelj že 15-ič zapored podprli izbor revije Viva za najboljše in najuglednejše slovenske zdravnike »Moj zdravnik«, ki podpira izobraževanje in pobude za razvoj ter ugled zdravstvene stroke.

Na humanitarnem področju je bila najbolj odmevna podpora projektu podariMalico, ki omogoča šolsko prehrano otrokom iz socialno šibkejših okolij. Namesto za novoletna poslovna darila konec leta 2016 smo sredstva namenili otrokom in jim s tem omogočili približno 2.066 malic, k donaciji pa so prispevali tudi zavarovanci, ki so sklepali zavarovanja otrok in mladine prek spleta.

Naše vrednote

Usmerjajo nas in
povezujejo

V medsebojnih odnosih stavimo na svoje vrednote in jih zrcalimo navzven. Smo odgovorni, strastni, vredni zaupanja, zmagovalni in proaktivni pri iskanju najboljših rešitev za vas.